Yarıklanma

Yarıklanma: Zigotun seri bölünmelerle blastositleri oluşturması, segmentasyon evresi.