Veteriner Kliniği, Veteriner Polikliniği Açmak

Veteriner Klinikleri

Yardımcı Sağlık Hizmetleri Çalışma İzin Belgesi

EK-3

T.C.
_______________VALİLİĞİ
İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONELİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

PERSONELİN                                                                                           Fotoğraf
Adı Soyad:

Ünvanı:

Görevi:

Baba Adı:

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

Mezun Olduğu Okul:

Diploma Numarası:

GÖREV YAPACAĞI MUAYENEHANE / POLİKLİNİK

Sorumlu Veteriner Hekimin Adı Soyadı:

Muayenehane/ Polikliniğin Adı:

Muayenehane/ Polikliniğin Adresi:

Muayenehane/ Polikliniğin Adresi:

Muayenehane/ Polikliniğin Telefon Numarası:

Ruhsat Tarihi:

Ruhsat Numarası:

            Yukarıda açık kimliği yazılı olan personelin ………………………. isimli muayenehane/ poliklinikte çalışması İl Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge ……………..tarihli ve ………………sayılı Yönetmeliğe istinaden düzenlenmiştir.

                                                                                                                      İl Müdürü

                                                                                                                     Tarih-İmza

Sayfalar: 1 2 3 4 5