Veteriner Kliniği, Veteriner Polikliniği Açmak

Veteriner Klinikleri

Veteriner Hekim Çalışma İzin Belgesi

                                                                                                                                 EK-2

T.C.
_______________VALİLİĞİ
İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER HEKİM ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

VETERİNER HEKİMİN                                                                          Fotoğraf

Adı Soyadı:

Ünvanı:

Görevi:

Baba Adı:

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

Mezun Olduğu Fakülte:

Mezuniyet Tarihi:

Diploma Numarası:

GÖREV YAPACAĞI MUAYENEHANE/POLİKLİNİĞİN

Adı:

Adres:

Telefon Numarası:

Ruhsat Tarihi:

Ruhsat Numarası:

            Yukarıda açık kimliği yazılı olan veteriner hekimin ………………………………. isimli muayenehane/poliklinikte mesleğini icra etmesi İl Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge ……………..tarihli ve ………………sayılı Yönetmeliğe istinaden düzenlenmiştir.

                                                                                                                      İl Müdürü

                                                                                                                     Tarih-İmza

Sayfalar: 1 2 3 4 5