Veteriner Kliniği, Veteriner Polikliniği Açmak

Veteriner Klinikleri

Sorumlu Veteriner Hekim Belgesi

                                                                                                                                 EK-1

T.C.
_______________VALİLİĞİ
İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

SORUMLU VETERİNER HEKİM BELGESİ

SORUMLU VETERİNER HEKİMİN                                                           Fotoğraf

Adı Soyadı:

Ünvanı:

Görevi:

Baba Adı:

Doğum Yeri:

Doğum Tarihi:

Mezun Olduğu Fakülte:

Mezuniyet Tarihi:

Diploma Numarası:

Uzmanlık Belgesi:
varsa*

GÖREV YAPACAĞI MUAYENEHANE/POLİKLİNİĞİN

Adı:

Adres:

Telefon Numarası:

Ruhsat Tarihi:

Ruhsat Numarası:

            Yukarıda açık kimliği yazılı olan veteriner hekimin ……………………………….isimli muayenehane/poliklinikte sorumlu veteriner hekimi olarak görevini yürütmesi İl Müdürlüğünce uygun görülmüştür. Bu belge ……………..tarihli ve ………………sayılı Yönetmeliğe istinaden düzenlenmiştir.

                                                                                                                      İl Müdürü

                                                                                                                     Tarih-İmza

Sayfalar: 1 2 3 4 5