Veteriner Kliniği, Veteriner Polikliniği Açmak

Veteriner Klinikleri

Veteriner kliniği, veteriner polikliniği açmak için gerekenler;
Klinik yada poliklinik açmaya karar verdiyseniz ilk olarak faaliyet göstereceğiniz yeri belirlemelisiniz.

Yer seçiminde hizmet vermeyi düşündüğünüz bölgede başka bir klinik olup olmadığı, başka klinikler var ise ihtiyacı karşılayıp karşılayamadığı, ulaşılabilirlik, otopark alanının olması, düz ayak (kolay girilebilir) olması gibi etkenleri değerlendirmelisiniz.

İhtiyacınıza uygun bir yer bulduysanız yönetmelikte belirtilen koşullara hazır hale getirmelisiniz. Tüm bölümlerin zemini düz olmalı, zeminden tavana kadar kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir malzemelerle yapılandırılmalıdır. Bölümler birbirine bitişik ve her bölümün kapısında 5x20cm ebatında ne amaçla kullanıldığını belirtir yazı olmalıdır. Her bölümde çöp kovası, tıbbi atıklar için her iki yüzünde “Dikkat Tıbbi Atık” ibaresi bulunan kırmızı renki tıbbi atık torbalarının bulunduğu tıbbi atık kutusu olmalıdır.

 • Veteriner Hekim Odası (Hasta sahipleri ile görüşeceğiniz, anamnez alacağınız, reçete yazacağınız büro malzemeleri ile donanımlı en az 10 m² büyüklüğünde)
 • Muayene Odası (hayvanın muayene edileceği, aşı, serum ve biyolojik madde uygulaması gibi veteriner hekimin görevini icra edebileceği, içinde soğutucunun bulunduğu, müstakil bölümden oluşmuş en az 6 m² büyüklüğünde)
 • Muayene Masaları (en az 95x110x60 cm ebadında paslanmaz malzemeden imal edilmiş)
 • Ekipmanlar Tedavi ekipmanları, medikal cihaz ve el aletleri, yangın söndürme cihazı vb. gibi ekipmanları hazır bulundurmalısınız.

Veteriner Kliniği yada veteriner polikliniği açmak için gerekli belgeler;

 1. Diploma (Mezuniyet Belgesi) noter onaylı sureti,
 2. Nüfus cüzdanı sureti,
 3. İkametgah belgesi,
 4. Vesikalık ya da Biyometrik Fotoğraf (3adet),
 5. Teknik resim kurallarına göre hazırlanan klinik ve bölümlerini gösteren plan,
 6. Bağlı bulunulan veteriner hekimler odasıdan alınacak oda kayıt belgesi,
 7. Bağlı bulunulan veteriner hekimler odasından alınacak mesleği icra etmeye sakınca olmadığına dair yazı.
 8. Valilik makamına klinik açmak istediğini belirtir dilekçe.

Bu belgeler ile klinik açılacak şehrin valiliğine başvurulur. Belgelerin, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi’nce incelenmesi ve veteriner hekimin adres olarak gösterdiği yerin tetkiki sonrası mevzuata uygun bulunan kliniklere valilik oluru ile il müdürlüğünce ruhsat düzenlendir.

Sayfalar: 1 2 3 4 5