Veteriner Hekim Andı

Veteriner Hekim Andı

VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN ÜYELERİ ARASINA KATILDIĞIM ŞU ANDAN BAŞLAYARAK;

Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma;
Meslek sahibi olmamda emeği geçenlere saygı ve minnettarlığımı koruyacağıma;
Sanatımı doğrulukla yapacağıma, mesleğimi onurlandıracağıma;
Mesleğimin dünya çapında geliştirilmesini hedefleyeceğime; bu amaçla meslektaşlarımla tam bir anlayış ve işbirliği içinde çalışacağıma;
Hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda bir hizmet sunmayı ilke edineceğime;
İnsan ve hayvanların ortak malı olan çevrenin korunması ve olanaklarından tüm canlıların yararlanması için çaba harcayacağıma;
Hasta sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı duyacağıma;
Sosyal, siyasal ve dinsel farklılık gözetmeksizin, mesleki bilgimin gereğini yapacağıma;
Sanatımı uygularken öğreneceğim sırları asla açıklamayacağıma;
Bilimsel yöntemlerden sapmadan; deontolojik kurallara uyarak ve etik ilkeleri gözeterek tedavi ve araştırma yapacağıma!

İNSANLIĞIN DEĞERLERİ, BİLİMİN GERÇEĞİ VE MESLEĞİMİN ONURU ÖNÜNDE ŞEREFİM ÜZERİNE AND İÇERİM.

İlgili Yazılar