Veteriner Cerrahi Kongresi’nden Anlamlı Ödül

Veteriner Cerrahi Kongresi'nden Anlamlı Ödül

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Cenk Yardımcı, geliştirdiği teknikle Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji branşında hastaların operasyondan sonra yürüyebilmesini sağlamıştı. Geliştirdiği teknikle 13. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresinde En başarılı genç araştırmacı ödülüne de layık görülen Yardımcı’nın çalışması son olarak VCOT dergisinin 25.yıl özel sayısına kapak oldu.

Doç.Dr Cenk Yardımcı’nın çalışması konjenital fleksor ve karpal deformiteler üzerine…

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Yardımcı şunlara değindi: “Buzağılarda konjenital fleksor karpal deformiteler ayağa kalkma ve yürümeyi engellediğinden dolayı yeni doğan yavrular kendi başlarına anneyi ememezler. Bu yüzden hastalar beslenme yetersizliklerine bağlı olarak birkaç gün içinde ölürler. Hayata kalabilen yavrularda ise sürekli yatmaya bağlı olarak yatak yaraları (dekübitus ülserleri) şekillenmekte ve bunların enfekte olması sonucunda da septisemiye bağlı ölümler şekillenebilmektedir.”

OMÜ Veteriner Fakültesi’nde geliştirilen ve başarı sağlayan operasyon tekniği bugüne kadar ötenazi veya kesimle sonuçlanan bu vakalar için kesin tedavi yöntemi olarak bildirildi. Bu operasyonla OMÜ-Vetfix isimli semisirküler eksternal fiksasyon sistemi kullanılmakta ve hastalara tam fleksor teneotomi ve parkarpal artrodez uygulanmaktadır. Böylelikle hastalar operasyondan hemen sonra ayağa kalkmakta ve rahatlıkla yürüyebilmektedir.

VCOT Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Dergisi

Doç. Dr. Cenk Yardımcı