Tortikollis

Veteriner Terminoloji

Tortikollis: Boynun bir yana çarpık kalması, çarpık boyunluluk.

İngilizce: torticollis