Sendrom

Sendrom: Bir hastalığı karakterize eden, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, aynı anda ortaya çıkarak tek bir olgu olarak kendilerini gösteren belirtiler bütünü.