Reseptör

Reseptör: Nörotransmitterlerin tutunduğu ve hücrelerde bir etkinin oluşmasında ya da gelen sinyalin modifikasyonunda rol oynayan makromoleküller.