Rekombinant DNA

Rekombinant DNA: Doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çogunlukla farklı biyolojik türlere ait DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisiyle kesilip yeni birleşimler sonucu elde edilen DNA molekülüne verilen isimdir.