Protoporfirin

Protoporfirin: Birbirlerine metil köprüleriyle bağlı 4 pirol halkasından oluşmuş porfirin türevi. Demir içeren protoporfirin “hem” olarak bilinir.