Protoloplazma

Protoloplazma: Hücre içerisindeki sitoplazma ve organellerin tamamı.