Proses

Proses: Kaynakları, girdileri çıktılara dönüştürmek için kullanılan her türlü faaliyettir.