Prosedür

Prosedür: Kaliteyi etkileyen bir veya daha fazla işi yöneten, gerçekleştiren, doğrulayan, gözden geçiren, ilgili bölüm ve personelin ilişkilerini, yetki ve sorumluluklarını ilgili iş ve aktivitelerde yeterli kontrolü sağlayacak kadar detayla tarif eden doküman.