Prob

Prob: 20-1OO nükleotid uzunluğundaki DNA parçaları. Genellikle floresan boyalarla işaretlenerek bir reaksiyonun oluşumunu kontrol için kullanılırlar.