Polarite

Polarite: Bir elektrik üretecinin kutuplarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan nitelik.