Pnömotaksik Merkez

Pnömotaksik Merkez: Apnöstik merkezi inhibe eden ve inspirasyonu (nefes alma) baskılayan merkez.