Pneumoni

Pneumoni: Bakteri, virüs ve nadiren parazitlerin neden olduğu akciger enfeksiyonu, zatürre.