Pleomorfik

Pleomorfik: Birçok değişik şekiller gösteren.