Piperidin

Piperidin: Proteinlerin yıkımlanması sonucu oluşan amin bileşiğidir ve kırılmalara yol açar.