pH

pH: Potansiyel hidrojen demektir. Bir çözeltinin asitlik veya alkalilik derecesini tarif eden ölçü birimi.