Panoftalmi

Panoftalmi: Gözün bütün tabakalarının yangısı.