Oksihemoglobin

Oksihemoglobin: Oksijen hemoglobine gevşek bir şekilde bağlanır ve oksihemoglobin’e dönüşür.