Okazaki parçaları

Okazaki parçaları: DNA’nın kesintili ipliğini oluşturmak üzere birbirine bağlanan kısa yeni sentezleşmiş DNA parçaları.