Ökaryot hücre

Ökaryot hücre: Genetik materyalini çekirdek içinde bulunduran hücre.