Nötrleşme

Nötrleşme: Herhangi bir asitle herhangi bir bazın tepkimeye girerek tuz ve su oluşturma işlemi.