Nöroglia (glia)

Nöroglia (glia): Nöronlara destek ve koruma görevi yapan hücreler.