Nöroendokrin

Nöroendokrin: Sinir sistemi ve iç salgı bezlerle ilgili olan.