Nitel karakter

Nitel karakter: Renk, şekil gibi daha çok gözle görülebilir olan ve populasyondaki bireyler arasında çok farklı sınıflar oluşturmayan özellikler.