Morbidite

Morbidite: Bir populasyonda hasta olanların tüm populasyona oranı.