Mikroorganizma

Mikroorganizma: Gözle görülmeyen, mikroskop yardımı ile görülebilen (bakteriler, küfler, mayalar ve virüsler gibi) canlı.