Metastaz

Metastaz: Bir hastalığın bir organdan diğerine kan veya lenf yolu ile taşınması. Yayılım, sıçrama.

İngilizce: metastase,

Fransızca: métastase,

Almanca: metastase,

Yunanca: metastasis