lntraokuler aşılama

lntraokuler aşılama: Göze damlatma tarzında aşılama.