Lipolitik

Lipolitik: Lipit ve lipit türevlerini parçalayabilme özelliği.