Lateral bulaşma

Lateral bulaşma: Sürü içinde bulunan hayvanlar arasındaki bulaşma.