Korteks

Korteks: Bir organ ya da yapının dış tabakası.