Kontaminasyon

Kontaminasyon: Bir yerin veya materyalin mikropla bulaşık hale gelmesi.