Kodon

Kodon: mRNA’da bulunup da bir tRNA molekülünü bağlayan üç adet nükleotid.