Klinik Protokol Defteri

Klinik Protokol Defteri

Klinik protokol defteri, sayfaları il müdürlüğü tarafından mühürlü ve onaylandıktan sonra kullanılacak Ek-5’teki örneğe uygun hayvan hastanelerinde tutulması zorunlu defterlerdendir. Hayvan Hastanesi Yönetmeliği 16.maddesi gereğince hastanede, gelen hayvan ve sahiplerine ait bilgilerin kaydedildiği, yapılan işlemlerin ve işlem yapan veteriner hekimin belirtildiği klinik protokol defteri itilafların çözümünde de esas alınır.

Aşağıda kendimiz için de kullandığımız 200 sayfalık .pdf formatında hazırlanmış örnek klinik protokol defterini indirip kırtasiye, matbaa gibi baskı merkezlerinden yazdırıp ciltletip kullanabilirsiniz.

Klinik Protokol Defteri
Klinik Protokol Defteri