Kişisel Hijyen

Kişisel Hijyen: Kişilerin kendi sağlığını korudukları ve devanı ettirdikleri öz bakım uygulamaları.