Kendileşme

Kendileşme: Aynı bitkinin erkek ve dişi organlan arasında meydana gelen tozlaşma. Kendileşme sonucu, ebeveyne çok büyük oranda benzeyen saf döller meydana gelmektedir.