Kaveola

Kaveola: Kalp kasında ve düz kaslarda görülen, sarkolemin çöküntüleşmesiyle oluşan, kalsiyum depolayan keseciklere verilen ad.