Katekolamin

Katekolamin: Sinir uyarılarının iletilmesinde görev alan, sempatik sistemin uyarılmasını sağlayan ve biyolojik etkinliği olan maddeler. Epinefrin, norepinefrin, dopamin.