Enfeksiyon

Veteriner Terminoloji

Enfeksiyon: Bir mikroorganizmanın vücuda girmesi, kolonize olması, ona karşı antikorların şekillenmesi ve fakat klinik bulguların olmasının gerekmediği durumdur.

Hastalık etkeni mikroorganizmanın vücuda girişi ve yayılışı, patojen mikroorganizmaların neden olduğu bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalık, infeksiyon.

  1. Enfeksiyon yapan organizmaların bir hücre veya canlıda meydana getirdiği durum.
  2. Bakteri, virüs, mantar veya protozoonların bir organizmaya girmesi.
  3. Hastalık etkeni mikroorganizmanın vücuda girmesi ve yayılması sonucunda yerel veya sistemik klinik belirti veren bazen de vermeyen patolojik durum

Türkçe: Enfeksiyon, İngilizce: infection, Fransızca: infection, Almanca: ansteckung, Latince: inficere: sirayet etmek, bulaşmak

devam...

Enteritis

Veteriner Terminoloji

Enteritis: Barsak yangısı

İngilizce: enteritis

devam...

Asidosis

Veteriner Terminoloji

Asidosis: Kanda veya herhangi bir sıvıda asitliği sağlayan kimyasal maddelerin artışı.

devam...

Spondilitis

Veteriner Terminoloji

Spondilitis: Omur eklemi yangısı, omurga iltihabı.

İngilizce: spondylitis

devam...

Sinovitis

Veteriner Terminoloji

Sinovitis: Eklemin sinovyal zarının yangısı. Yangıyla ilgili ödeme bağlı dalgalanma gösteren şişkinlikle belirgindir. Eklem iltihabı

İngilizce: synovitis

devam...

Tortikollis

Veteriner Terminoloji

Tortikollis: Boynun bir yana çarpık kalması, çarpık boyunluluk.

İngilizce: torticollis

devam...

Covid-19

Veteriner Terminoloji

Covid-19: Tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsü. SARS-CoV-2 Enfeksiyonu. Kaynağı netlik kazanmamış, Çin’in Hubei eyaleti, Wuhan şehrinde çıktığı tahmin edilen, 31 Aralık 2019 tarihinde etiyolojisi bilinmeyen pnömöni vakalarının bildirilmesi ile zamanla pandemi olan virüs. Latince “corona” (taç) anlamından yola çıkılarak adını alan, koronavirüs ailesinden solunum yolu enfeksiyonu ile seyir gösteren, dünya genelinde pandemiye sebep olan virüs.

  1. Tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsü,
  2. SARS-CoV-2 enfeksiyonu,
  3. Taçlı virüs,
  4. Yeni tip koronavirüs

Koronavirüsler, tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır.

Latince’deki“corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Covid-19 Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

Evde bakılan kedi/ köpek gibi evcil hayvanların Covid-19 (Yeni koronavirüs) ile enfekte olması beklenmemektedir.

devam...