Mevzuat

Veteriner mevzuat & hukuk köşemizde veteriner hekimlik mesleğini icra edebilmek için oluşturulmuş kanun, kararname ve yönetmelikler ile hayvanlara karşı kötü muamele, ihmal ve benzer konularda şikayet, ihbar ve dava dilekçelerine ulaşabilirsiniz.

Hayvan Hakları

Hayvan Hakları

Hayvan Hakları Kabul Tarihi: 15 Ekim 1978’de İlan: UNESCO evi Paris

Hayvan Hakları Bildirgesi

  1. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.
  2. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insancaDaha fazlasını oku »Hayvan Hakları

Hayvanları Koruma Kanunu

Hayvanları Koruma Kanunu Kabul Tarihi : 24.6.2004, Kanun No. 5199

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler)

Amaç:

MADDE 1. Bu Kanunun amacı; hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.Daha fazlasını oku »Hayvanları Koruma Kanunu