Kastrasyon

Kastrasyon: Erkek hayvanın kısır hale getirilmesi istenmeyen tozlaşmayı engellemek amacıyla, başçıklann veya erkek organların çiçek tozu-polen saçacak duruma gelmeden önce çeşitli yöntemler kullanılarak kesilip uzaklaştınlması.