ISO

ISO: Ürün, hizmet ve sistem için çeşitli standartlar oluşturan, yayırılayan Uluslararası Standard Organizasyonu’nun kısaltması olarak kullanılır.