İnterkalat diskler

İnterkalat diskler: Kalp kası hücrelerinin birbirlerine bağlandığı bölgeler interkalat diskler olarak adlandınlır. İnterkalat diskler hücreler arası bağlanıp komplekslerinin oluşturduğu yapılardır.