İmmünohistokimyasal

İmmünohistokimyasal: Antijen-antikor reaksiyonlarından yararlanarak, immunofloresans ya da immunperoksidaz yöntemleri kullanılarak yapılan, tanı ya da araştırmaya yönelik mikroskopik çalışmaları niteleyen sıfat.